Waarheid, koue en liefde in geloof

waar4

Dit slaan my vanaand figuurlik tussen die oe. Waarheid, liefde en koue. Wat beteken dit? Watter verband is daar met die 3 woorde in ons lewens?
Waarheid is ’n fundamentele begrip wat min of meer sinoniem is met egtheid, geldigheid, juistheid. Die teenoorgestelde van waarheid is onwaarheid of leuen. Dit word mooi uiteengesit maar waaraan word dit gemeet? Hoe weet ek werklik wat waarheid is?

Tydens Jesus Christus se verskyning voor die Romeinse goewerneur Pontius Pilatus vir die verhoor van die vals aanklagte teen Hom oor Sy lewe sê Hy vir Pilatus: “Hiervoor is Ek gebore en hiervoor het Ek in die wêreld gekom, om vir die waarheid te getuig. Elkeen wat uit die waarheid is, luister na my stem” (Johannes 18:37). Pilatus eindig dan hulle gesprek met ’n vraag wat deur die eeue heen weerklink het: “Wat is waarheid?” (vers 38).

waar3

Daar was baie wat vrae gevra het hierna oor was dit dan nie die waarheid van die gelykenis of belofde nie? Was dit nie God se waarheid aan Sy Seun nie? Die vraag bly egter: “Wat is waarheid?”
Baie min ander vrae het die vermoë om ons begrip van die wêreld so grondliggend te bevraagteken en min ander antwoorde hou soveel belofte in om ons lewens heeltemal te verander. Alles in ag genome, is dit die vraag der vrae! ‘n Vraag soos hierdie laat mens diep binne jou wese rondkrap. Jy begin worstel met alles in en om jou. Wat is jou waarheid? Die een groot probleem met ‘n waarheid is, as dit eers gespreek is en daar buite is om te hoor kan die reaksie of goed of sleg wees. Ek dink dis hoekom soveel mense verkies om die waarheid maar altyd op sy te skuif want die pyn wat daaraan verbonde is is soveel groter as net jou eie. En die wete dat die ander persoon dalk nie van jou waarheid gaan sien as syne nie bring meer seer as verligting.

waar5
EK moes juis my waarheid ook worstel. Het toe besluit om my geloof te plaas in Joh 8 waar God ons belowe ons is nooit alleen nie. Wel vir my het dit nie goeie dinge opgelewer nie. Die waarheid is gespreek. My hart is leeg en ek voel weer soos ‘n mens van binne. Maar die seer wat dit in die ander persoon veroorsaak het het omgedraai vanaf liefde na haat. Partykeer sit ek en wonder of ek nie dalk moes stilgebly het nie. Maar as ek het het ek myself net nog meer blootgestel aan ‘n ander seer, die lieg-waarheid soos ek dit noem. Mens kan ook vir net solank ‘n prentjie opsit en volgens daai prentjie jou dag laat verloop. Die ding is hier diep binne jou gaan jy stukkie vir stukkie dood, verloor jy jouself en jou menswees bietjie vir bietjie.

waar6

Koud – As julle liefde afneem, verdwyn daardie versierings geleidelik en word julle huwelik so koud soos ’n huis sonder enige versierings.
Openbaring 3 vers 15: “Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle togmaar koud of warm was”.
Hierdie is ‘n teksvers waarmee ons almal oorbekend is, en waaroor ek albaie gewonder het. Wil die teks vir ons sê dat dit vir God beter is indien ons glád nie geloof het nie, met ander woordekoud, teenoor wanneer ons gereeld in die geloof struikel, met anderwoorde lou is. Dit het my baie gepla want ek besef dat my eiegeloof, indien so verstaan, dan ook maar net lou is, want ek struikelself gereeld in my geloof. Dit wil my egter voorkom asof daar ietsanders hier te leer is, maar dan moet ons die gedeelte in konteksgaan plaas met die plek van skrywe. Kom ons gaan lees eers diegedeelte in Openbaring 3: 14-22

waar2
Die teks vir ons prediking is: “Ek weet dat julle nie koud is nie, en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was”.
Dis huidiglik winter en almal skarrel na warm komberse om op hulle beddens te sit. Jy snuggle lekker in die aand sodat handjies en voetjies warm is. Maar die wamr en koud wat ek nou oor wil praat is die warm en koud hier binne jou.Jy weet mos partjykeer kry jy so koud dat jou bene se bene koud kry en seer is. Nou so koud en seer is my wese vanaand. Jy sien sodra waarheid sy verskyning maak kom daar altyd so onverwagste kouefront. Die tyd wat jy nie jou voete kan voel nie en die koue so aan jou lyf sit. Die liefde wat eers daar was is nou net so klein bietjie sienbaar maar grootliks verduister. Die koue kom klim in en jy besef dat jou hitte nou gevind moet word in die Here. Pappa Vader wat jou nooit alleen sal laat waak nie. Die Een wat jou in SY warm hande toedraai en jou oor en oor laat besef jy is vir Hom spesiaal.

waar1
Die waarheid maak seer. Dis ‘n feit soos ‘n koei. Dit maak dinge nie makliker nie en los nie gouer probleme op nie maar die koue hier diep binne wat verander na warm liefde in die handpalms van jou Vader en die wete dat jy nooit alleen is nie plak die pleister die seer toe.
Is die waarheid die moeite werd? Is dit die moeite werd om koud te kry? Ja en ja en nogmaal ja.
Mens moet die pleister aftrek, die seer moet uit en dan eers kan die mooi en die goeie uitkom.

ae856c7b9dfc39cfaefa6398b4be0f92
Vat die kans. Gee daai eerste tree. Jy sal sien. Jy is nie alleen soos jy gedink het nie. Jy is geliefd deur baie. Hou jou kop hoog. Jy is uniek vrou, uniek ma. Uniek geskape deur God.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s