LOCKDOWN DRILL

IMG_20190623_192744

Wat ‘n ongelooflike week. Sjoe, lockdown sluit nie net winkels nie. Dit sluit ook mense se gedagtes en drome. Alle planne en vooruitsigte word nou in boksies geplaas en oor gedateer totdat dit nou die regte tyd is. Alles loop verkeerd. Soos julle kon sien uit my vorige post is die lewe nie maklik nie. Daar is nie maanskyn en rose nie. Daar is hopeloosheid, desperaatheid, mense wat voel hulle staan stoksiel alleen met niemand. Dis ‘n gevoel waar al is jy tussen duisende almal oor jou kyk en jy net nie bestaan nie. Die jy is weg, verlore. Glad nie meer belangrik nie. Daar bestaan nie so iets nie. Dit kom net as jy daaraan werk en let wel as beide partye daaraan wil werk. Jip die lockdown het gekom om Corona te stop maar het ons wonde en daaglike tekorte uitgewys. Ons weereens ontbloot aan ons swakhede. Ons vrese. Ons lewens wat glad nie reg is vir oorlewing in die dag van vandag nie.

imagesX1TLHBKN

God se belofte kom in Hebrieers hard en duidelik na vore:
As jy vandag voel asof alles net te veel is en jy sommer moedeloos is, weet die Here belowe in Heb 13:5 dat Hy jou nooit sal begewe of verlaat nie. Jy is veilig in die holte van Sy hand.
“Ek sal jou nooit alleen los nie en Ek sal jou nooit in die steek laat nie.” 6Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is die Een wat my help. Ek hoef vir niks bang te wees nie. Buitendien, wat kan ’n mens aan my doen?”
“Ek sal jou nooit alleen los nie en Ek sal jou nooit in die steek laat nie.” 6Daarom kan ons met vertroue sê: “Die Here is die Een wat my help. Ek hoef vir niks bang te wees nie. Buitendien, wat kan ’n mens aan my doen?”

ae856c7b9dfc39cfaefa6398b4be0f92

Ek kyk om my heen. My kinders word groot. Sjoe voel soos nou die dag wat ons doeke moes ruil. Nou is hulle al 14, 15 en 17. Hulle het hulle eie planne vir die toekoms. Ek neem my ma in my hande. My brose ma het ‘n spier wat vassteek in haar skouer. Ek masseer dit vir haar uit dan lag ons want ek vermoor vir ouma soos sy die kinders vertel. Maar soos ek die skouer masseer en ek die brose klein skouertjie in my hande hou besef mens mens word oud. Die lewe is kosbaar en tyd staan glad nie stil nie. Soos ek vryf om die knope uit te haal probeer ek saggies werk maar besef dat saggies ook nie eintlik die ding gaan doen nie. Daar moet maar bietjie woordjies wees want ongelukkig is niks maklik in die ou lewe van ons nie.

3

Vertrou op die Here en doen wat goed is. Woon in die land en geniet veilige weiding. Wees bly in die Here, en Hy sal jou hartsbegeerstes aan jou gee. Vertrou jou lewe toe aan die Here. Vertrou Hom en Hy sal vir jou sorg.” Ps 37:3-5. Jesus Christus het na hierdie wêreld gekom juis vir diegene wat voel dat niemand omgee nie. Sy onfeilbare liefde omvou diegene wat Hom vertrou. Jesus Christus gee baie beslis om en reik ook uit na eensame, desperate, verwarde, seergemaakte mense wat ontnugter is deur die samele­wing. Jesus reik ook uit na jou. “God laat blyk Sy liefde vir ons egter daarin dat Christus vir ons kom sterf het ten spyte daarvan dat ons nog sondaars was.” Rom 5:8.
“Daarom – iemand wat één is met Christus, is ’n nuwe skepping. Die ou dinge is verby, kyk, die nuwe is hier!” 2 Kor 5:17.
God gee die beste aan diegene wat die keuse aan Hom oorlaat
Het jy jou lewe aan God oorgegee? Bid tot God en gee al die slegte dinge in jou lewe aan Hom oor: jou seerkry, teleurstellings, vrese, mislukkings en sondes. Gee dit aan Hom en laat dit daar. Laat Jesus jou innerlik genees, vergeef en jou reinig. Hy sal jou ver­ander en jou hartseer in vreugde verander, jou vrese in vrede in jou hart en verstand. Gee aan Hom oor en Hy sal jou nuwe rigting in die lewe gee. “Petrus antwoord hulle: ‘Kom tot inkeer en maak reg met God. Laat julle in die Naam van Jesus Christus doop sodat julle sondes vergewe kan word, en julle sal die Heilige Gees as geskenk ontvang.” Hand 2:38.
Leef vir God

3

Jesus Christus gee ons ’n nuwe begin in die lewe en ’n nuwe lewe om te begin. Jy moet nie net al jou sondes aan Hom oorgee nie, maar ook al die goeie dinge in die lewe wat Hy aan jou toevertrou het: jou talente en vermoëns. Gee ook jou planne en geleent­hede, jou energie en jou tyd en liefde aan Hom.
Gee alles aan Jesus en besluit: Ek sal nie langer daarmee doen wat ek, of ander mense, wil hê nie. Van nou af gaan ek my talente, tyd en geld gebruik soos wat God wil hê ek dit moet gebruik.
Ek sal vra: Wat sal Jesus in my skoene doen? Ek gaan nie langer vir rykdom en status, gewildheid en eer, net vir myself leef nie. Ek gaan van nou af vir Jesus Christus leef – maak nie saak wat die prys gaan wees nie.
Sy Groot Opdrag sal my versugting wees. Sy laaste Opdrag gaan my grootste geleentheid wees. My hoogste prioriteit gaan wees om God met my hele hart, siel en verstand lief te hê en ook my naaste soos myself.
Ons het net een lewe, dit gaan baie gou verby en slegs dit wat vir Christus gedoen is, het waarde. God se Wil sal ons nooit neem waar Sy Genade ons nie kan onderhou nie. God se dienskneg is ook God se verantwoordelikheid. Wanneer God lei, voorsien Hy ook. God se werk, gedoen op Sy ma­nier, sal nooit God se voorsiening kortkom nie. Ons prioriteit moet wees om God se Koninkryk en Sy geregtigheid te soek, dan sal al hierdie ander dinge vir ons bygevoeg word (Matt 6:33). Wanneer ons ons in die Here verheug, sal Hy ons die begeertes van ons hart gee. (Ps 37:4).

2

Die Woord van die Here beloof: “U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede, die mense wie se gedagtes op U gerig is.” Jes 26:3. Ken jy daardie vrede wat alle verstand te bowe gaan? Lei Sy vrede jou? Vertrou jy Hom met jou hele hart? “Hou julle lewe vry van honger na geld. Laat wat julle het, vir julle genoeg wees. Onthou dat God die versekering gegee het: ‘Ek sal jou nie los nie, Ek sal jou nie in die steek laat nie’. Die Here is my hulp, daarom sal ek nie bang wees nie. Wat kan enige mens my aandoen?” Heb 13:5-6.
Indien jy jou godsdienstige lewe wil laat herleef, blaai na Psalms – dit is in die middel van die Bybel, die grootste Bybelboek. Dit is ook bekend as die Gebeds- of Gesangeboek van die Bybel. Indien jy nie weet wat om te bid nie; selfs as jy nie wil bid nie – blaai na Psalms en lees daardeur. Daar is 150 Psalms. Indien jy deur een Psalm per dag bid, sal dit jou gebedsgids vir vyf maande wees. Maak Psalms die gebed van jou hart en jy sal ’n herlewing in jou geestelike lewe ervaar. “En ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir hulle wat Hom liefhet, hulle wat geroep is volgens Sy doel vir hulle lewe. Kan enigiets ons ooit van Christus se liefde skei? Sal dinge soos lyding of benoudheid of vervolging, honger of koue, of gevaar of doodsdreigemente dit regkry? Selfs die Skrif verklaar tog: Om U ontwil bedreig die dood ons die hele dag en word ons as slagskape beskou. Tog is ons ten spyte van al hierdie dinge besig om ’n superoorwinning te behaal – oorwinnaars deur Christus wat Sy liefde so duidelik aan ons bewys het. Een ding weet ek vas en seker: Niks kan ons ooit van Christus se liefde skei nie.
Nie dood of lewe of engele of duiwelse magte nie; nie ons vrees vir vandag of ons kommer oor môre nie; ook nie bo-aardse magte nie. Ja, hoegenaamd niks daarbo of onder in die dieptes of elders in die skepping sal ons ooit kan skei van die liefde wat God in Christus Jesus ons Here vir ons het nie.” Rom 8:28, 35-39

imagesOKEK3O6R

Hierdie blog wil ek graag opdra aan ‘n paar spesiale mense: Cheree daar waar jy seer het onthou jy is nooit alleen nie. Ek is miskien ver maar altyd in gees by jou. Tannie Elsje, Oom Manie, Penny, my ander 2 seuns Ricardo en Duncan. Julle stap nou die moeilike pad. ‘n Pad vol dubbels en dorings van onsekerheid en seer met ouma wat nou sag rus. Weet net julle is altyd in ons gedagtes. By ons in ons harte vir ewig. Hy stap saam julle en sal julle nie laat val nie. Hy omvou julle met sy kosbare liefde en weet Hy is alomteenwoordig.

hoop4

 

 

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s